Arkiv: Services

 • Inspektioner

  Inspektion med drönare Med hjälp av vår drönare kan vi inspektera tak eller andra svåråtkomliga utrymmen på enkelt och snabbt sätt.   Fotografering med termografisk kamera  Vet ni inte vart vattenrör/värmerör går eller misstänker ni att värmeförluster kan vi med vår värmekamera lokalisera problemet.

 • PCB-sanering

  Sanering av PCB (polyklorerade bifenyler) Vi hjälper er med såväl inventering som sanering av PCB. Vår långa erfarenhet, välutbildade personal och moderna tekniska hjälpmedel garanterar att saneringsarbetet utförs på ett riktigt sätt. PCB är en skadlig och hälsovådlig kemikalie som bland annat förekommer i gamla transformatorer, kondensatorer, fogmassa och plastbaserade golvmassor i fastigheter byggda mellan […]

 • Klottersanering

  Om någon varit framme och klottrat på en vägg eller mur kommer vi med kort varsel och tar bort klottret. Efter genomförd sanering kan vi behandla väggen eller fasaden med ett effektivt klotterskydd. Vi har har utbildad personal och egna högtrycksbilar för klottersanering och fasadtvätt. Tag gärna kontakt med oss om hur du som fastighetsägare kan vara […]

 • Special &-socialsaneringar

  Specialsanering Inom denna kategori ingår sanering efter dödsfall, Blodsanering, sanering av urin från djur, sanering av avföring, sanering av alla slags saker som ingen annan vill städa. När något så tragiskt som dödsfall inträffar eller att det på ett eller annat sätt blivit blod som måste avlägsnas så går det att beställa en sanering av […]

 • Inspektion och rengöring av ventilationskanaler

  Eftersom det tidigare inte har funnits någon kvalificerad miljökontroll av systemen, har lagrad smuts gett upphov till en mycket ohälsosam miljö. Smutsiga ventilationskanaler kan skapa ohälsosam miljö och försvårar luftens passage genom kanalerna. Därför kan en rengöring vara en både klok energibesparing och en miljöförbättrande åtgärd. Vi rengör effektivt ventilationskanaler som är förorenade och som […]

 • Mögelsanering

  Microbiell påväxt ( svamp eller bakterier.) Microbiell påväxt betyder att det finns någon form av mikrob i byggnadsmaterialet. Det kan röra sig om mögelsvamp, rötsvamp, strålsvamp, blånadssvamp eller bakterier. För att mögel ska förekomma och sprida sig så behövs  fukt, värme, näring och tid. Vissa arter kan överleva långa perioder av torka för att sedan […]

 • Filmning av avlopp

  Ibland behövs filmning av rör och avlopp för att fastställa fel och brister i avloppssystem och stammar. Med videokamera och fiberoptik kan vi kontrollera stammar, kökspåstick, golvbrunnar och övriga ledningar och sedan kan vi med hjälp av filmen se vad som är orsaken till problemet och upprätta åtgärdsförslag. Med hjälp av kameran går det även […]

 • Lik, och Socialsaneringar

  Specialsanering Inom denna kategori ingår sanering efter dödsfall, Blodsanering, sanering av urin från djur, sanering av avföring, sanering av alla slags saker som ingen annan vill städa. När något så tragiskt som dödsfall inträffar eller att det på ett eller annat sätt blivit blod som måste avlägsnas så går det att beställa en sanering av […]

 • Provtagningar (luft & material)

  Har ni problem med lukt eller mår dåligt? Vi kan utföra luft &- material analyser för att konstatera om det finns ämnen i luften. Luft och ohälsa kan bero på onormala halter sporer eller kemiska emissioner. Genom analysen kan halten bakterier eller mögelsvampar som är inblandade konstateras. Analysen kan indikera om det finns skador i […]

 • Asbest & radonsanering

  Sanering och rivning av asbest Vi utför all förekommande asbestsanering, även inkapsling. Vi är auktoriserade för asbestsanering och har god kunskap om de lagar och förordningar som måste följas. Vår långa erfarenhet, välutbildade personal och moderna tekniska hjälpmedel garanterar att saneringsarbetet utförs på ett riktigt sätt. Asbest är ett miljöskadligt avfall och hälsovådligt material som bland […]