Microbiell påväxt ( svamp eller bakterier.)
Microbiell påväxt betyder att det finns någon form av mikrob i byggnadsmaterialet. Det kan röra sig om mögelsvamp, rötsvamp, strålsvamp, blånadssvamp eller bakterier.
För att mögel ska förekomma och sprida sig så behövs  fukt, värme, näring och tid. Vissa arter kan överleva långa perioder av torka för att sedan växa till sig igen om klimatet blir mer gynnsamt. Vissa är mer aggressiva än andra och kan förstöra stora delar av ett hus på bara några år. Det är viktigt att ta tag i problemet så fort det bara går.

Sedan gäller det att reda ut vad grundorsaken är. Vi har kompetensen att både felsöka och åtgärda problemen.
I samband med mögelskador utför vi fuktkontroll, fungicidbehandling, ozonbehandling och mykologiska analyser och luftanalyser.