Har ni problem med lukt eller mår dåligt? Vi kan utföra luft &- material analyser för att konstatera om det finns ämnen i luften. Luft och ohälsa kan bero på onormala halter sporer eller kemiska emissioner. Genom analysen kan halten bakterier eller mögelsvampar som är inblandade konstateras. Analysen kan indikera om det finns skador i byggnaden.