Brandsanering


En brandhärjad industri, fastighet, affärslokal eller villa är ingen uppbygglig syn. I den allmänna förstörelsen ligger det nära till hands att döma ut lagerinventarier och lösöre som anses totalskadat eller värdelöst. Kvalificerad rådgivning kan innebära stora besparingar. Vi har kunskapen och erfarenheten som krävs.

Vid industribränder där det i regel finns mycket PVC frigörs det saltsyra. Saltsyredimmor sprids lätt över stora områden. Det är därför viktigt att mäta kloridhalten i brandhärjade lokaler och i kringliggande utrymmen, så att rätta åtgärder kan sättas in såsom avfuktning, inplastning, inoljning, bortforsling och sanering. Vid fastighetsbränder utför vi kvalificerade rengöringar och luktbehandlingar.

Renovering och sanering av lösöre

Vi har ett brett program för rengöring av lösöre efter brand. Vi tvättar möbler, mattor, inventarier med mera. I lokalerna finns även separat ozonkammare, som effektivt eliminerar lukt, som eventuellt kan finnas kvar efter rengöring.

Ibland är det viktigt att snabbt få bort egendom från skadeplatsen, lika viktigt är det att man kan ta hand om föremålen på rätt sätt. Då krävs det stora utrymmen före, under och efter renoveringsarbetet. Vi har stora och ändamålsenliga lokaler för detta.

Vad kan återställas? Vad måste kasseras? Det är bara experterna som kan bedöma det. Möbelsnickare, möbeltapetserare, urmakare, konstsmeder m fl. Vi har samarbete med dessa hantverkare vilket gör att vi kan hjälpa den olycksdrabbade med hela paketlösningar.