Klottersanering


Om någon varit framme och klottrat på en vägg eller mur kommer vi med kort varsel och tar bort klottret. Efter genomförd sanering kan vi behandla väggen eller fasaden med ett effektivt klotterskydd.

Vi har har utbildad personal och egna högtrycksbilar för klottersanering och fasadtvätt.

Tag gärna kontakt med oss om hur du som fastighetsägare kan vara steget före klottrarna.