Sanering av PCB (polyklorerade bifenyler)
Vi hjälper er med såväl inventering som sanering av PCB. Vår långa erfarenhet, välutbildade personal och moderna tekniska hjälpmedel garanterar att saneringsarbetet utförs på ett riktigt sätt.
PCB är en skadlig och hälsovådlig kemikalie som bland annat förekommer i gamla transformatorer, kondensatorer, fogmassa och plastbaserade golvmassor i fastigheter byggda mellan 1956-1973. För att stoppa spridningen av PCB finns det sedan den 1 mars 2007 ett lagkrav på att PCB ska inventeras och saneras. Saneringen ska vara helt slutförd 2014 eller 2016 beroende på när byggnaden är uppförd:
Byggnader eller anläggningar uppförda eller renoverade 1956-1969, med undantag av industribyggnader, ska vara sanerade senast den 30 juni 2014.
Byggnader eller anläggningar uppförda eller renoverade 1970-1973 ska vara sanerade senast den 30 juni 2016. Samma sluttidpunkt gäller också för industribyggnader uppförda eller renoverade 1956-1973 samt om fog- eller golvmassan använts inomhus.

Läs mer om PCB på: www.sanerapcb.nu (extern länk)